آوای قلم 3 ،اشعار و مقاله ها tag:http://avayeghalam3.mihanblog.com 2018-06-19T19:08:06+01:00 mihanblog.com شعری از آوا/دیر 2014-09-23T15:32:01+01:00 2014-09-23T15:32:01+01:00 tag:http://avayeghalam3.mihanblog.com/post/77 آوا رضایی - دیر آمدم           دیر در نگاه تو ، دیوانه می شوم در خطوط دستانم و گیچ درسکوتِ پاشنه ام                      که شکست ، تنها نگاه می شوم در عبور گنگ صدا !

-

دیر آمدم

          دیر

در نگاه تو ،

دیوانه می شوم

در خطوط دستانم

و گیچ

درسکوتِ پاشنه ام

                     که شکست ،

تنها نگاه می شوم

در عبور گنگ صدا !

]]>
شعری از آوا/هبوط 2014-09-23T15:27:41+01:00 2014-09-23T15:27:41+01:00 tag:http://avayeghalam3.mihanblog.com/post/76 آوا رضایی 2- برای خود بریز که ما دانستیم و تو هنوز از مستی ی ندانسته ها یت سرخوش بی آنکه بدانی سر خوش نمی شود مگر به ندانستن. اگر می گفت  مقراضی به عاریت می دادمش  تا قیچی کند هبوط مرگ را که ما نه در عادت زندگی ماندیم ُ نه در هراس مرگ تنها از این دل دیوانه عاقل می ترسم که وقت نمی شناسد.

2-

برای خود بریز

که ما

دانستیم و تو

هنوز از مستی ی ندانسته ها یت سرخوش

بی آنکه بدانی

سر

خوش

نمی شود

مگر به ندانستن.

اگر می گفت

 مقراضی به عاریت می دادمش

 تا قیچی کند

هبوط مرگ را

که ما

نه در عادت زندگی ماندیم ُ

نه در هراس مرگ

تنها از این دل دیوانه عاقل می ترسم

که وقت نمی شناسد.


]]>
شعری از آوا 2014-09-23T15:24:03+01:00 2014-09-23T15:24:03+01:00 tag:http://avayeghalam3.mihanblog.com/post/75 آوا رضایی همه ی نبودنت را تاب آورده ام ای تو از جنس آرزو من با تمام امید  سر می کشم رویای تو را.....


همه ی نبودنت را تاب آورده ام

ای تو از جنس آرزو

من با تمام امید

 سر می کشم رویای تو را.....

]]>
پنجره بارانی 2014-09-23T15:21:34+01:00 2014-09-23T15:21:34+01:00 tag:http://avayeghalam3.mihanblog.com/post/74 آوا رضایی شاید زمانی / جایی   ماه دوباره پشت پنجره قاب شود تا آن زمان من و این پنجره ی بارانی !        


شاید زمانی / جایی

  ماه دوباره پشت پنجره

قاب شود

تا آن زمان

من و

این پنجره ی بارانی !

 

 

 

 

]]>
فریدون مشیری 2014-09-23T15:09:26+01:00 2014-09-23T15:09:26+01:00 tag:http://avayeghalam3.mihanblog.com/post/68 آوا رضایی   تو رفته ای که عشق من از سر بدر کنی من مانده ام که عشق تو را تاج سر کنم . . . فریدون مشیری...  

 

تو رفته ای که عشق من از سر بدر کنی
من مانده ام که عشق تو را تاج سر کنم . . .
فریدون مشیری...

 

]]>
سیمین بهبهانی 2014-07-29T10:41:10+01:00 2014-07-29T10:41:10+01:00 tag:http://avayeghalam3.mihanblog.com/post/66 آوا رضایی ]]> شعری از آوا 2014-07-29T10:39:22+01:00 2014-07-29T10:39:22+01:00 tag:http://avayeghalam3.mihanblog.com/post/65 آوا رضایی مُردگان دخیل می بندد                   مَردمکان ِ بیدارشان را پیش از فرو نشستن بر خنده های خاکستر ، نامدگان در پروازشان خوابند با گریه های هزار ساله و چه زود آغاز می شویم با جامه های سپید                                   &nbsp

مُردگان

دخیل می بندد

                  مَردمکان ِ بیدارشان را

پیش از فرو نشستن

بر

خنده های خاکستر ،

نامدگان

در پروازشان

خوابند

با گریه های هزار ساله

و چه زود

آغاز می شویم با جامه های سپید

                                         در پایان .


]]>
شعرو روزنامه/ 2014-07-29T10:34:42+01:00 2014-07-29T10:34:42+01:00 tag:http://avayeghalam3.mihanblog.com/post/63 آوا رضایی ]]> شعرو روزنامه 2014-07-29T10:33:05+01:00 2014-07-29T10:33:05+01:00 tag:http://avayeghalam3.mihanblog.com/post/62 آوا رضایی ]]> دوست 2014-07-29T10:30:40+01:00 2014-07-29T10:30:40+01:00 tag:http://avayeghalam3.mihanblog.com/post/61 آوا رضایی ]]> آوای خاموش 2014-02-09T12:08:23+01:00 2014-02-09T12:08:23+01:00 tag:http://avayeghalam3.mihanblog.com/post/45 آوا رضایی ]]> حسین فتوحی 2013-09-20T14:45:11+01:00 2013-09-20T14:45:11+01:00 tag:http://avayeghalam3.mihanblog.com/post/36 آوا رضایی از شب و مستی و سیگار بترس

از شب و مستی و سیگار بترس

]]>
قیصر امین پور 2013-08-26T06:43:08+01:00 2013-08-26T06:43:08+01:00 tag:http://avayeghalam3.mihanblog.com/post/35 آوا رضایی گفته بودی که شوم مست و دو بوست بدهم وعده از حد بشد و ما نه دو دیدیم و نه یک (حافظ) سرمست در قبای زرافشان چو بگذری یک بوسه نذر حافظ پشمینه پوش کن گفته بودی که شوم مست و دو بوست بدهم
وعده از حد بشد و ما نه دو دیدیم و نه یک (حافظ)

سرمست در قبای زرافشان چو بگذری
یک بوسه نذر حافظ پشمینه پوش کن
]]>
شعرو انواع قالبها 2013-08-26T06:40:49+01:00 2013-08-26T06:40:49+01:00 tag:http://avayeghalam3.mihanblog.com/post/34 آوا رضایی - قالبهای نوین - قالبهای نوین ]]> شعرو انواع قالبها 2013-08-26T06:36:03+01:00 2013-08-26T06:36:03+01:00 tag:http://avayeghalam3.mihanblog.com/post/33 آوا رضایی منظور از قالب یک شعر، شکل آرایش مصرعها و نظام قافیه آرایی آن است. شعر به مفهوم عام خود نه در منظور از قالب یک شعر، شکل آرایش مصرعها و نظام قافیه آرایی آن است. شعر به مفهوم عام خود نه در ]]>